Liv & Lederskab

HVORFOR? Det højere formål – livets mening

Hvad er formålet med livet? Kender du hvad der driver dig, hvorfor du vælger dét du gør, her i livet?

Det gør jeg.

Sammen med kunder hjælper jeg også mennesker og virksomheder med at finde deres formål – HVORFOR de laver hvad de laver, og deres motivation bag de valg, de foretager sig.

Mit formål – mit HVORFOR

Mit formål er formuleret på dén her måde.

Jeg har en tiltro til mennesker.

Til at alle mennesker deler det samme ønske – at opnå glæde og undgå lidelse.

Jeg tror på at mennesker kan opnå ubetinget glæde og frihed fra lidelse gennem ihærdigt arbejde med moral, sindsro og visdom.

Mit formål er at opnå den frihed.

Og derigennem støtte dem, der er åbne for det, på deres vej.

Calle Hunefalk
Mit formål – ubetinget livsglæde gennem arbejdet med frihed fra lidelse og stress.